la culura - la couleur - color

  Sicilianu français English
  marruni marron brown
  niuru noir black
  griggiu gris grey, gray
  jancu blanc white
  giarnu jaune yellow
  rosa rose pink
  aranciuni orange "
  russu rouge red
  violettu violet purple
  blu bleu blue
  azzolu azur azure
  virdi vert green


Sicilianu English français
... chiaru ... clair light ...
... scuru ... foncé dark ...