la giometrìa - la géométrie - geometry


lu triànculu, (lu triàngulu)
le triangle

lu rummu
le losange - rhombus

lu rittànculu
le rectangle

lu quatratu
le carré - square

lu pintàgunu
le pentagone

l'esàgunu
l'hexagone

l'ovali, l'ellissi
l'ovale, l'ellipse

lu circu, lu discu
le cercle, le disque - circle, disk

la piràmidi
la pyramide

lu conu
le cône - cone

lu cilindru
le cylindre - cylinder

la sfera
la sphère - sphere

lu cubbu
le cube


l'ànculu - l'angle
lu pulìgunu, lu poligunu - le polygone